Provozní řád

!pozor
 • Nástup povolen jen na pokyn obsluhy.
 • Nástup mimo nástupiště je zakázán.
 • Jízda povolena vždy jen jedné osobě.
 • Podnapilé osoby nebudou přepraveny.
 • Jednou rukou uchopte unašeč, druhou držte lyžařské hole.
 • Dodržujte vyjetou stopu.
 • Při pádu ihned opusťte jízdní dráhu.
 • Výstup je označen výstražnou tabulí.
 • Unašeč pusťte ve směru lana.
 • Po uvolnění unašeče opusťte prostor.

Lyžařské desatero:

 1. Ohled na ostatní lyžaře:
  Lyžař se musí neustále chovat tak, aby neohrožoval nebo nepoškozoval někoho jiného.
 2. Zvládnutí rychlosti a způsobu jízdy:
  Lyžař musí jezdit s přiměřeným odstupem a s ohledem na vzdálenost, na kterou vidí. Svoji rychlost a svůj způsob jízdy musí přizpůsobit svým schopnostem, terénu, sněhovým a povětrnostním poměrům, ale i hustotě provozu.
 3. Volba jízdní stopy:
  Každý lyžař jedoucí shora či zezadu musí svou jízdní stopu zvolit tak, aby neohrožoval lyžaře jedoucího před ním.
 4. Předjíždění:
  Předjíždět se smí  zprava i zleva, ale vždy jen s dostatečným odstupem, aby měl předjížděný lyžař či snowboardista pro všechny jeho pohyby dostatek prostoru.
 5. Vjíždění a rozjíždění:
  Každý, kdo chce vjet do sjezdové tratě nebo se chce po zastavení opět rozjet, se musí rozhlédnout nahoru a dolů a přesvědčit se, že to může učinit bez nebezpečí pro sebe a pro ostatní.
 6. Zastavení:
  Lyžař se nesmí zbytečně zdržovat na úzkých nebo nepřehledných místech sjezdové tratě. Pokud upadne, snaží se co nejrychleji vstát a uvolnit co nejrychleji dráhu.
 7. Stoupání a sestup:
  Ten, který stoupá nebo sestupuje pěšky, smí jít pouze po okraji sjezdové tratě.
 8. Respektování značek:
  Lyžař musí respektovat značení a signalizaci.
 9. Chování při úrazech:
  Při úrazech je každý povinen poskytnout první pomoc.
 10. Povinnost prokázání se:
  Každý, ať svědek či účastník nějakého incidentu, je povinen v případě úrazu prokázat své osobní údaje.